The ‘Idle Argument’

One ancient argument for fatalism, called the idle argument, went like this: If it is fated for you to recover from your illness, then you will recover whether you call a doctor or not. Likewise, if you are fated not to recover, you will not do so even if you call a doctor. It is […]

Posted at 6:03 pm on April 7, 2008 | Leave a comment | Filed Under: batasang maot, kultura, publiko | Tagged: , , , | Continue reading

Plastik!

Nganong mahadlok man ka nga ikaw rang usa sa imong mga prisipyo? Nganong kinahanglan man ka’ng mouyon-uyon sa kadaghanan? Kiskis sa lubot sa mayor. Besobeso sa gobernador. Katawa bisan way kataw-anan. Hilak bisan way luhang matagak. Pagkahuman sa adlaw, atubanga kanang nawong sa samin ug singgiti — PLASTIK!!!

Posted at 4:18 pm on April 6, 2008 | 1 comment | Filed Under: batasang maot, politiko | Tagged: , | Continue reading

About

Mananap ako, sama nimo. Apan wala nako pahimusli ang kahuyang sa uban, ang kawad-on sa uban, ang kaalaot sa uban. Mananap ako nga nasayod sa imong pagpakaaron-ingnon. Hait akong tinan-awan, molapos kini bisan unsang sagang nga imong gamiton pagtabon sa imong mga limbong. Nagta-aw ako kanimo sa kanunay. Pagbantay.